Üdvözöllek!

Szilágyi Attila vagyok, az elindulok.hu személyiség­fejlesztő műhely alapítója, mentori szemléletű mentál­higiénés tanács­adó. Gyakorlati pszichológiai támogatást nyújtok fiataloknak és felnőtteknek, a tinédzser­kor és az élet­közép időszakainak kríziseiben. Bővebben rólam...

Jelenleg az alábbi egyéni programjaim elérhetők:

Mentor ProgramTanács­adás 18.500,- Ft 14.500,- Ft /óra
SétaSéta 18.500,- Ft 14.500,- Ft /óra
Online KonzultációOnline 18.500,- Ft 14.500,- Ft /óra
Vision RelaxVizualizáció 35.500,- Ft 29.500,- Ft /alkalom (2 óra)
Szituációs gyakorlatDráma 52.500,- Ft 44.500,- Ft /alkalom (3 óra)

Foglalj időpontot vagy tedd fel a kérdéseidet az alábbi elérhetőségeimen:

Kedvezményes hónap

2023. november 1. és 30. között a praxis eseti díjaira 15% kedvezményt biztosítok a „Száraz November 2023.” program keretén belül:

  • Tanácsadás: 14.500,- Ft/óra
  • Fókusz­terápia: 29.500,- Ft/alkalom
  • Szituációs dráma: 44.500,- Ft/alkalom

Díjváltozás bejelentés

2024. január 1-től a praxis eseti díjai emelkedni fognak. A kedvezmény nélküli alapdíjak a következő összegekre módosulnak majd:

  • Tanácsadás: 20.000,- Ft/óra
  • Fókusz­terápia: 40.000,- Ft/alkalom
  • Szituációs dráma: 60.000,- Ft/alkalom
Elindulok

Együtt könnyebb

„Bajban lenni normális. A bajban segítséget kérni bátorság, a bajban levőnek segíteni erény.”

A mentori szemléletű ön­ismereti konzultáció nem pszicho­terápia és nem orvosi kezelés. A személy­központú tanácsadás célja, hogy jobban megértsük a döntéseinket vezérlő érzelmeinket és megtanuljuk követni a velünk született intuíciónkat. Ehhez arra van szükségünk, hogy feldolgozzuk az életünk tanulságait. Minél őszintébben és elfogadóbban vizsgáljuk a családi hát­terünket, a múlt­beli tapasztalatainkat és a saját viselkedésünket, annál tisztábban látjuk majd a problémáinkhoz vezető hibás sémáinkat és ezáltal annál hamarabb léphetünk a megoldásukhoz vezető útra is.

A mentor­program keretében általában 1 évig dolgozunk együtt az ön­ismereti fejlődésed érdekében, az aktuális magán­életi-, pár­kapcsolati- és karrier-konfliktusaidra fókuszálva. Ez idő alatt hetente-kéthetente találkozunk személyesen, vagy konzultálunk telefonon vagy online. A rendszeres feltáró beszélgetéseink és az önismereti gyakorlatok által növekszel az ön­ismereted­ben és helyre­állítod magadban a körülötted levő világ felé és önmagad felé érzett bizalmat. Megérted, hogyan működsz és milyen tudattalan motivációk állnak a viselkedésed hátterében. Megtanulsz figyelni a saját belső hangodra és követni a lelked jelzéseit annak érdekében, hogy olyan döntéseket hozz az életedben, amelyek neked is javadra válnak, és mások felé is bántás­mentesek. Ez az együtt­működésünk hosszú­távú célja.

További informácó: elindulok.hu

Önegyüttérzés és önelfogadás

Mottóm

„Ön­szeretet, Ön­együttérzés, Ön­elfogadás”

Mentori praxisom szlogenje össze­foglalja azokat a mentál-egészségügyi készségeket, melyeket az elindulok.hu mentor­program keretében segítek mentéimnek elsajátítani az együtt­működésünk során.

Szakterületeim

Elsősorban a tinédzser­kor és az élet­közép speciális kihívásaiban nyújtok támogatást. Egyesek bizalom vagy ön­bizalom problémával fordulnak hozzám. Mások önismereti tréningre jelentkeznek. Sokszor segítek iskolai, sport-, karrier- és hivatás­válság esetén, valamint pár­kapcsolati krízisben és szülő-gyermek konfliktusok feloldásában. Kiemelt szak­területeim:

Szilágyi Attila

Szemléletem

Elsődleges érdeklődési területem a személyiség­fejlődés normatív krízis fázisai, kiemelten a tinédzser­kor és az élet­közép ön­ismereti kérdései, valamint a kötődési sérülések gyógyítása holisztikus megközelítéssel (verbális és szomatikus eszközöket összekapcsolva). Humanisztikus szemléletben dolgozom, (ön)­együtt­érzés fókuszú és affirmatív módszer­tannal. A személy­központú tanács­adást kiegészítem önálló és közös tapasztaláson alapuló gyakorlati foglalkozásokkal. Magam is jelentős egyéni és csoport saját­élménnyel rendelkezem. Külön elérhető egyéni programjaim:

Időpontot foglalok

Neked miben segíthetek?

Különböző problémákkal küzdünk és változatos személyiség­jegyekkel érkezünk a tanács­adásra, melyek eltérő szemlélet­módot és hozzá­állást igényelnek. Saját tapasztalatom alapján össze­válogattam néhány olyan terápiás technikát, amelyek nálam is beváltak és lefedik a főbb területeket. Mindegyikben alapos képzést és elegendő tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy maga­biztosan tudjam őket alkalmazni a veled való munkám során. Jelenleg az alábbi egyéni önismereti műhely­programjaim elérhetők:

Vision Relax

Vizualizáció

Makacs vagy vissza­térő gyötrelem?

Amikor szeretnénk tartós megoldást találni egy minket zavaró, ismétlődő problémánkra, akkor fontos, hogy megvizsgáljuk és tudatosítsuk, hogy milyen érzelmi töltet és milyen hibás logika állt a viselkedésünk hátterében, amivel létrehoztuk. Segíthet, ha új­szerű szempont­ból közelítünk rá a helyzethez vezető eseményekre, a kreatív képzeletünket használva úgy, mintha csak egy filmet vagy szín­darabot néznénk kívülről. Jelenetről-jelenetre haladva egyre tisztábban látszanak az ok-okozati össze­függések és a bajból kivezető út.

Mentor Program

Tanács­adás

Változtatnál magadon és az életeden?

Néha csak arra van szükségünk, hogy át­beszéljük a dolgainkat valakivel, aki pártatlan vissza­jelzést tud adni nekünk, biztosít arról, hogy minden rendben van velünk és minden rendben lesz az életünk­ben, valamint fel­teszi nekünk azokat a kérdéseket, amiket magunk­nak nem merünk. Egy tapasztalt segítő talán már saját maga is keresztül­ment hasonlón, mint ami nekünk nehéz éppen. Hallgat és figyel. Érdekli, aminek örülünk, amit fájlalunk, ami jó nekünk és amitől félünk. Kérdez és érvel, míg­csak meg nem találjuk a megoldásainkat.

Konzultációs séta

Séta

Ahogy lelkünk beöleli lépteink közös ritmusát, az fokozatosan kioldja belőlünk a szabad közlést gátló belső feszültséget. Ez igazán nagy segítség, amikor életünk nehéz élményeiről és helyzeteiről akarunk beszélni végre valakivel.

Távkonzultáció

Online

A videó- vagy hang­hívás egy modern, utazási időt kímélő megoldás, mely során a mentori konzultáció a legtöbb esetben hasonló lég­körben és hatékonysággal zajlik, mint a személyes alkalom.

Drámajáték

Dráma

Komplex, tapasztalás­alapú önismereti és tudatosság­növelő foglalkozás: kapcsolat­dinamikai analógiás szerep­játékokkal, valamint mozgás-, érintés-, ölelés-, ringatás- és súly­terápiával kombinált mentál­higiénés konzultáció. Mindfulness, érzet és érzelem, légzés- és test­fókusz, mozdulat­meditáció és jelenet­gyakorlat.

Időpontot foglalok

Egyensúly

Boldogság vagy Ön­megvalósítás?

Miért ne lehetne mind­kettő egyszerre? Szerintem a meg­világosodás és a ki­teljesedés felé egyaránt az ön­hitelességen át vezet az út. Miért mondom ezt?

Egy integrált, ön­azonos személyiség mindenek­előtt érzelmi érettséget feltételez. Gyengéd, megértő jelenlétet ön­magunk és a körülöttünk élők számára. Humort és elfogadást, alázatot és egyszerűséget. Azt, hogy tudatában vagyunk a lényünk és a létünk jelentőségének és jelenték­telen­ségének egyaránt. Ez a valódi ön­ismeret.

Megérteni ön­magunkat azt is jelenti, hogy el merjük hinni, hogy meg­érdemeljük a szeretetet. Nem a tetteink miatt – tehát nem ki­érdemeljük –, hanem egyszerűen csak azért, mert vagyunk. A lényünk képesít arra, hogy szeretni tudjunk és a puszta létünk jogosít minket arra, hogy szeretve legyünk. Ha elfogadjuk ezt az univerzális igazságot, akkor helyreáll az önmagunkba és a világba vetett bizalmunk és képesek leszünk sérülékenyen megnyílni mások felé. Ily módon megtapasztalhatjuk azt az érzelmi gazdagságot, beteltséget és nyugalom élményt, amelyet a bensőséges emberi kapcsolatok nyújtanak.

A tudatunk az érzelmeinken keresztül vezet bennünket a boldogság felé. A terápia lényege, hogy megtanítson bennünket követni a lelkünk jelzéseit az úton. A traumáink feldolgozása által helyre­áll a belső egyensúlyunk és képessé válunk arra, hogy újra felszabadultan éljünk és engedjünk a felfedezés izgalma utáni velünk született ártatlan, tiszta késztetéseinknek. Azok az áramlás-élmény pillanatok pedig, melyek a kiváncsiságunk kielégítéséből és a képességeink teljességének megéléséből fakadnak, végül valódi boldogsággá állnak majd össze a lelkünkben.

Az élet minden pillanata számít. Megéri változni.

Időpontot foglalok

Nyitott tenyérrel szeretni

Tanítsd magad bízni és szeretni!

Lehetséges-e, hogy mi magunk képesek legyünk begyógyítani a saját gyermekkori traumatikus sérüléseinket?

Igen, ez a humanisztikus pszichológia központi tétele:

„Minden ember­ben meg­vannak a belátáshoz, a személyes fejlődéshez, valamint a hozzá­állás és a viselkedés meg­változtatásához szükséges erő­források, melyek révén teljességgel ki­aknázhatja a benne rejlő potenciált, azaz képes az öngyógyításra, az ön­megvalósítás­ra és az önmeghaladásra.” – Carl Rogers

Hogyan lehet ezt elősegíteni a terápiás gyakorlatban?

Mentori szemléletű konzultációval

A mentor olyan pszichológus vagy mentál­higiénés tanács­adó, aki a „személy­központú terápia” gyakorlatát alkalmazva dolgozik, melynek alapelve, hogy a szak­ember csupán eszközként szolgál a kliens ön­fejlesztéséhez. A kliens tehát a saját kapacitását és vágyát használja fejlődésre és változásra, a terapeuta pedig változást elősegítő környezetet teremt. A kettejük közti elfogadó, támogató kapcsolat segíti elő a kliens hitét ön­magában, valamint a maga­biztosságát és személyes fejlődését.

A mentor saját hitelessége és mélységes őszintesége arra bátorítja a klienst, hogy szabadon feltárja a gondolatait és az érzéseit. A mentor részéről megnyilvánuló feltétlen tisztelet pedig abban ölt testet, hogy értékeli a kliens érzéseit, hozzá­állását és perspektíváját.

Nem coaching és nem is pszicho­terápia – mentoring

A mentori ülésen a jelenre és a jövőre fókuszálunk, nem pedig a múltra, a beszélgetést a kliens irányítja. A mentor mindig élénken figyel a kliens élményeire és ítélkezés nélkül reagál. Pozitív, optimista és őszinte. Mindig feltétlen tiszteletet és empátiát tanúsít, miközben a kliens szemén keresztül látja és fogja fel a világot.

„A mentor pozitiv színben látja a klienst, ezáltal képessé téve őt ugyan­erre.” – I. Yalom

A kliens felé áradó elfogadás lehetővé teszi számára, hogy el­fogadja ön­magát. Nő az ön­becsülése és a maga­biztossága, míg a bűn­tudata és a védekező reakciói gyengülnek. Ön­maga elfogadása pedig lehetővé teszi számára, hogy higgyen a képességeiben, jobban kifejezze magát és javítson a kapcsolatain.

Vajon neked való?

Ha szeretnéd kipróbálni, hogy neked való-e a mentori szemléletű önismereti együttműködés és kíváncsi vagy, hogy mely problémáidat tudjuk együtt megoldani, vagy pedig kifejezetten vannak olyan élet­területeid, amelyek konfliktusait szeretnéd egyszer s mindenkorra elrendezni, akkor jelentkezz be egy bevezető konzultációra.

Időpontot foglalok

Lelki egészség

11+1 Gyakori kérdés a mentál­higiénés tanács­adás kapcsán

„Súlyos eset” vagyok, ha tanács­adásra járok? Létezik „javíthatatlan” helyzet / ember? Be kell-e számolnom a két alkalom között velem történtek­ről? Van-e bármilyen kizáró körülmény a napi alkalmon való részvétel alól? Mit kell tudni a tanács­adás bizalmi kereteiről? Járhatok-e közben más szak­emberhez is? Részt vehetek a mentoring­gal egy időben többféle terápián vagy coaching­on? Működik a terápia online? Milyen változásokat eredményez a tanács­adás és hogyan éri el? Mennyi ideig kell járnom, milyen gyakran és mennyibe fog kerülni?

Válaszaim a 11+1 leggyakoribb kérdésre a témában.

1. kérdés: Van-e bármilyen előzetes feltétele a tanács­adáson való rész­vétel­nek?

Nincsen. Az ön­ismereti foglalkozásokhoz nem szükséges semmilyen előzetes képzés vagy tapasztalat a részedről. Nincs szükséged sem beutalóra, sem diagnózisra, sem pedig orvosi javallatra. Az egyetlen elő­feltétel az, hogy ön­szántadból jelentkezz a konzultációra és akarj benne részt venni.

A beszélgetésekhez egyszerűen csak rád van szükség: arra, hogy érezd, amit érzel, és hogy kimondd, amit gondolsz. Amikor pedig valamilyen gyakorlatot végzünk, például relaxációs fókusz­meditációval dolgozunk, akkor a feladat előtt részletesen ismertetem veled a tudnivalókat, majd megmutatom neked a helyes kivitelezést. A személyes tapasztalásainkat minden gyakorlat és alkalom után együtt át­beszéljük és meg­osztjuk egymással, beleértve azt is, hogy mit változtas­sunk leg­közelebb annak érdekében, hogy minél jobb legyen az élmény: kellemesebb, pihentetőbb, töltőbb, mélyebb vagy éppen hatásosabb, meg­rázóbb, fel­rázóbb, katartikusabb.

2. kérdés: Mi történik a tanácsadáson?

Megoldást találsz arra, ami aggaszt téged.

A tanács­adás két részből áll: beszélgetünk és terápiás gyakorlatokat végzünk. A konzultáció elején pontosan be­azonosítjuk, hogy mi az az érzelmi állapot vagy élet­esemény, ami zavar téged a minden­napokban, illetve akadályoz a felszabadult élet­vezetésedben.

Ezután általában egy terápiás fókusz­gyakorlat segítségével érjük el, hogy meg­nyugodj annyira, hogy el tudj távolodni kissé a saját helyzeted­től és objektíven tudd meg­ítélni a korábban hozott tudat­talan döntéseidet, majd javítsd a problémádhoz vezető gátlásod mögötti érzelmi logikai hibát, illetve fel­töltsd a szorongásodat okozó szükséglet-hiányt. Ennek elérésére különböző technikákat alkalmazunk. Az analógiás jelenet­vizualizáció során például egy fiktív szereplőről alkotsz egy történetet, mintha csak egy filmet vagy egy szín­darabot néznél kívülről. A beszélgetés alatt jelenetről-jelenetre haladva egyre le­tisztultabban látod meg a konfliktusaid ok-okozati össze­függéseit és meg tudod találni rájuk a végső és végleges meg­oldásokat.

3. kérdés: Milyen technikákkal / módszerekkel dolgozunk a tanács­adáson?

Az általam jelenleg alkalmazott módszerek:

  1. Segítő beszélgetés és séta konzultáció: A segítő beszélgetés hang­vétele általában nyugodt és békés. A mentorod­ként mindig támogató, elfogadó és meg­erősítő hozzá­állást tanúsítok majd feléd és olyan biztonságos légkört teremtek számodra, mely lehetővé teszi a kettőnk közti kölcsönösen sérülékeny és bizalmas meg­nyílást.
  2. Vizualizációs és imaginációs oldás: A vizualizációs és imaginációs gyakorlatok során nyugodt és fókuszált tudatállapotba kerülve beszélgetünk. Rend­szerint egy olyan képzelet­beli történetet oldunk meg együtt, mely az életed valamely nehéz problémájának érzelmi analógiája. Ezzel a módszer­rel hatékonyan tudjuk csökkenteni a szorongásaidat, a félelmeidet és a gátlásaidat.
  3. Test-fókuszú meditáció: Az ún. bodywork foglalkozásokon önálló vagy közös tapasztalással dolgozunk. Ezek általában egyszerű légzés-, test- és mozgás-fókuszú meditációk, melyeket olykor zenével vagy hangadással kísérünk. Ez a módszer segít az érzelmi tudatosságod növelésében az érzeteid megfigyelésén keresztül.
  4. Dramatikus gyakorlatok: Az életed egyes konfliktusainak modellezésére verbális és kinetikus szituációs szerep­játékot alkalmazunk, melyek magukban foglalhatnak érintés-, ölelés- és ringatás-terápiás élményeket is. Ez a módszer a bántalmazási és hiány-traumák gyógyítására alkalmas.

4. kérdés: Milyen változásokat eredményez a tanácsadás és hogyan éri el?

Növekszik a tudatosságod és mélyebben kapcsolódsz az érzelmeidhez. Rugalmasabban reagálsz a váratlan élet­helyzetekre és a racionális logikád helyett az érzelmi jelzéseidet követve döntesz. Ezt úgy érjük el, hogy hangsúlyt helyezünk arra, hogy egyre nyitottabban figyelj a saját belső hangodra, kíváncsivá válj önmagadra és észrevedd, amikor esetleg véletlenül cserben hagyod valamely jogos szükségletedet.

Képessé válsz önállóan ki­javítani az érzelmi logikádban korábban keletkezett hibákat. Szelíden átalakítod azokat a tudat­talan gondolkodási és viselkedési sémáidat, amelyek a döntéseidet irányítják. Ezt például úgy érjük el, hogy a beszélgetéseink során fokozatosan elkezdünk konfrontációt alkalmazni. Tisztelet­teljes, de új­szerűen provokatív kérdésekkel segítünk tágítani a világ­képedet úgy, hogy miközben te a válaszaidat keresed, nyitott szívvel meg­kérdőjelez­hesd a régi, korlátozó hiedelmeidet. Felismered és begyógyítod a saját korai traumáidat, el­gyászolod a családi sors­könyvi hagyatékaidat és el­engeded a transz­generációs terheidet.

5. kérdés: Mennyi ideig kell járnom, milyen gyakran és mennyibe fog kerülni?

A problémádtól függ, hogy hány találkozóra lesz szükség. Lehet, hogy egy alkalom elég lesz és az is elő­fordul­hat, hogy inkább hosszabb ideig – általában néhány hónapig, vagy egy évig – tartó együtt­működést fogok neked javasolni. Ez utóbbi esetben jöhetsz hetente, két­hetente vagy havonta egyszer egy, kettő vagy három órára alkalmanként. Megbeszéljük, hogy mit szeretnél elérni, mennyi idő alatt és mennyit tudsz rászánni. A mentál­higiénés magán­rendelés teljes költsége jellemzően havonta néhány tízezer forint.

6. kérdés: Online tanácsadásra van lehetőség? Működik a terápia online?

Igen, van lehetőség online és telefonos tanácsadásra is. Vannak olyan személyiségek, illetve vannak olyan élet­helyzetek, akik és amelyek esetében az online terápia kiválóan működik. És van olyan érzelmi beállítottság és lelki­állapot, amely inkább személyes találkozót kíván.

7. kérdés: Járhatok-e közben más szak­emberhez is? Részt vehetek egy időben többféle terápián vagy coachingon?

Természetesen. Annyi segítséget veszel igénybe a gondjaid megoldásához és az életed egyenesbe hozásához, amennyit csak akarsz. Fontos azonban, hogy ne lépd túl a határaidat és adj elegendő időt a különböző terápiás folyamataidnak. Igyekszem mindig figyelembe venni az aktuális helyzetedet, állapotodat és képességeidet. Arra kérlek, hogy amennyiben a jelentkezésed idején már jársz egyéni vagy csoportos pszicho­terápiára vagy gyógyszeres pszichiátriai kezelésben veszel részt, akkor ezt jelezd nekem az első kapcsolat­felvételünk alkalmával.

8. kérdés: Mit kell tudni a tanács­adás bizalmi kereteiről?

A mentál­higiénés tanács­adás mentori szemléletű együtt­működés keretében zajlik, mely három egyszerű etikai alapelvre épül:

Ezek garantálják, hogy mindig biztonságban érezd magad a tanács­adáson és a leg­mélyebb lelki sebeidet is ki tudd tisztítani valódi őszinteséggel és be tudd őket kötözni gyengéd törődéssel, együtt­érzéssel és elfogadás­sal.

9. kérdés: Van-e bármilyen kizáró körülmény a napi alkalmon való részvétel alól?

Nincsen. Ha jössz a megbeszélt időpontban, akkor aznap minden­képpen fogadlak és dolgozunk. Hogy mit csinálunk majd pontosan, azt a nyitó megosztás során döntjük el közösen, első­sorban az alapján, hogy van-e aktuális problémád, szorongásos élményed, vagy el­akadásod.

A mentál­higiénés tanácsadásra bármilyen állapotban érkezhetsz, én sosem foglak bírálni vagy elutasítani téged, azonban a jelentőség­teljes beszélgetésekhez szükséges a JÓZAN és ÉBER tudat­állapot, valamint előnyös a viszonylag NYUGODT lelki­állapot. Ezért közvetlenül az egyes alkalmak előtt, ha lehetséges, ne fogyassz tudat­módosító szert, kábítószert, nyugtatót, vagy alkoholt, illetve kerüld a kávé és energia­ital fogyasztást is. Az orvos által felírt, rend­szeresen szedett gyógyszereidet természetesen vedd be, és hozd magaddal azokat, amelyeket a találkozó ideje alatt esedékes bevenned. Emellett javaslom, hogy mindig időben indulj el és szánj időt az ideútra, hogy lelkileg is meg tudj érkezni.

10. kérdés: Be kell-e számolnom a két alkalom között velem történtekről?

Nem kell. Mindig annyit mondasz el magadról, amennyit szeretnél. Azonban vannak bizonyos körülmények, amelyek nagyobb oda­figyelést kívánnak meg a részemről vagy az enyémtől eltérő kompetenciát igényelnek. Javaslom például, hogy az alábbiakról tájékoztass:

11. kérdés: „Súlyos eset” vagyok, ha tanács­adásra járok?

Egyáltalán nem. A rendszeres mentál­higiénés konzultáció a teljesen egészséges és átlagos embereknek is hasznos. Olyankor pedig különösen fontos segítséget kérni, amikor valaki nehéz élet­helyzettel néz szembe.

Nem kell betegnek lenned ahhoz, hogy tanács­adásra gyere. Nem kell függőnek lenned, sem depressziósnak. Attól, mert szak­emberhez fordulsz, nem leszel bolond. Sőt, azt vettem észre, hogy a klienseim értelmi intellektusa sok esetben magasan a társadalmi átlag felett van. Néha talán pont ez a baj, egyébként. Tudni­illik, a boldogsághoz elengedhetetlen az érzelmi érzékenység és a sérülékeny nyitottság, a racionális emberek viszont sokszor hajlamosak elfojtani az érzéseiket a sikereik érdekében.

Ha tanács­adásra jössz, az azt jelenti, hogy valami nehéz neked az életben. Ebben semmi szégyellni­való nincs. Bajban lenni abszolút normális, emberi dolog. Az pedig kifejezetten érett viselkedés, ha egy fontos döntés előtt megfelelően tájékozódsz és olyan valakivel konzultálsz, akinek ez a szak­területe.

12. kérdés: Létezik „javíthatatlan” helyzet / ember?

Szerintem mindig van remény. Mindig van hely a fejlődésre és arra, hogy jobb legyen az életünk és hogy javítsuk a kapcsolatainkat a szeretteinkkel.

A mentál­higiénés konzultáció alapelvei szerint gyógyulni, tanulni, változni és fejlődni 1. együtt mindig könnyebb, mint egyedül, 2. korábban mindig jobb, mint később, 3. jobb később, mint soha, és 4. elkezdeni sohasem késő! Az alkalmak célja az, hogy lehetőséged legyen átgondolni és feldolgozni minden téged zavaró helyzetet és érzelmet az életedben úgy, hogy azután új és végleges megoldásokat találj a problémáidra.

A változáshoz változtatásra van szükség, az elinduláshoz pedig jól jön a segítség. Egyikünk sem születik sem tökéletesnek, sem tökéletes világba, viszont azáltal, hogy időt szánunk arra, hogy tanuljunk a hibáinkból, fokozatosan javíthatjuk az életünk minőségét. Ezért a legjobb, amit tehetsz, hogy egyszerűen és őszintén beismered, amikor elakadsz. Mindig fordulj szak­emberhez, amikor valami zavar az életedben és tanács­talannak érzed magad.

Az élet minden pillanata értékes. Megéri elindulni.

Időpontot foglalok

Kapcsolat

Amennyiben további kérdésed van, vagy szeretnél időpontot foglalni, kérlek, keress meg az alábbi elérhetőségeim valamelyikén.

Szilágyi Attila